Certifikované hnojivá pre ekologické poľnohospodárstvo vhodné na bio pestovanie

Multifunkčné hnojivá nového milénia

Naše produkty

Certifikované hnojivá pre ekologické poľnohospodárstvo vhodné na bio pestovanie

Slovakiatech / ROKOSAN, Košice 2018

Medzinárodná odborná konferencia Slovakiatech /www.slovakiatech.sk/, pod garanciou ministerstiev hospodárstva, životného prostredia a práce SR, za účasti  ministrov, štátnych tajomníkov, komunálnych politikov, zastupcov vysokých škôl, vedeckej a podnikateľskej obce, bola...

ROKOHUMIN smeruje do Kolumbie

Začiatkom novembra sme úspešne odoslali prvý kontajner nášho kvapalného hnojiva ROKOHUMÍN nášmu partnerovi ROKOSAN KOLUMBIA.