Novinky


Rokosan v Srbsku

V apríli tohto roku vyhlásila rakúska spoločnosť RWA v spolupráci s nemeckou BayWa, súťaž Agro Inovation Lab s cieľom podporiť mladých ambicióznych ľudí v oblasti poľnohospodárstva.

České Budejovice - Země živitelka 23. 8.2018 – 28.8.2018

V krásnom letnom mesiaci august sa firma Rokosan s.r.o. v zastúpení obchodným manažérom Bc. Marekom Szökem  zúčastnila 45. ročníka medzinárodného agrosalónu Země živitelka, ktorá  je svojím rozsahom  najväčšou výstavou  v Českej republike zameranú  na tradičné...