Inovatívna technológia na spracovanie hydinového peria na organické hnojivá
Certifikované organické hnojivá pre ekologické poľnohospodárstvo
Komplexné riešenia pre udržatelný rast a ochranu životného prostredia

O nás


   
KTO SME

 • Sme slovenský výrobca komplexnej výživy pre rôzne druhy a typy rastlín s vyše 20 ročnou tradíciou
 • Naše výrobky sú certifikované pre použitie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe ako BIO hnojivo
 • Predávame a distribuujeme rastlinnú výživu do veľko a malo obchodov na Slovensku, v Časku, Maďarsku, Chorvártsku, Srbsku, Taliansku
 • Aktivity okrem domáceho trhu intenzívne smerujeme na trhy okolitých štátov kde dodávame vybrané druhy produktov, prípadne v spolupráci s potenciálnymi obchodnými partnermi testujeme vybrané druhy hnojív formou prevádzkových pokusov

 

ČO ROBÍME

 • Venujeme sa komplexnému zhodnocovaniu vybraných druhov produktov živočíšnej druhovýroby, ktoré spracovávame do podoby organických a organicko-minerálnych hnojív
 • Suroviny ktoré používame na výrobu hnojív bohatým zdrojom živín v prirodzenej forme s možnosťou využitia pri pestovaní zeleniny a ovocia, pestovaní poľných agro-plodín a možnosťou využitia v lesnom hospodárstve
 • Základné produkty vyrobené spracovaním organických surovín sú v procese výroby ďalej obohacované o minerály a stopové prvky podľa potreby jednotlivých odvetví v ktorých sú hnojivá využívané
 • Vyrábame tekutý keratín pre veľko a malo producentov hnojív
 • Vykonávame ozdravné opatrenia a ošetrenie lesov a lesných porastov pre štátny a neštátny sektor
 • Kvalitu našich hnojív a výsledky ich použitia pri pestovaní jednotlivých plodín pravidelne testuje a formou maloparcelových pokusov vyhodnocuje Ústredný Kontrolný a Skúšobný Ústav Poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP) a Centrum Výskumu Rastlinnej Výroby v Piešťanoch (CVRV)
 • V rámci ekologizácie a trvalo udržateľného rozvoja lesného hospodárstva spolupracujeme na vybraných projektoch s Národným lesníckym centrom vo Zvolene (NLC), Technickou Univerzitou vo Zvolene - Arborétum Borová Hora a pestovateľmi jednotlivých odštepných závodov Lesov Slovenskej republiky. Medzi naše najvýznamnejšie aktivity v oblasti lesného Hospodárstva patrí projekt Revitalizácie lesov kde v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene (NLC) realizujeme hnojenie ihličnatých drevín hnojivom Rokohumin formou leteckého postreku. Vďaka tomuto projektu sme od roku 2004 pomohli pri obnove a ozdravení lesných porastov na výmere viac ako 10 tisíc hektárov.

 

KOMU POMÁHAME

 • poľnohospodárom
 • lesníkom
 • záhradkárom
 • ovocinárom
 • vinárom
 • farmárom
 • samostatne hospodáriacim roľníkom
 • drobným pestovateľom
 • kvetinárom
 • majiteľom lesných a ovocných škôlok

ČO VYRÁBAME

 • kvapalné organicko-minerálne hnojivá s humínovými kyselinami a aminokyselinami
 • kvapalné organicko-minerálne hnojivá
 • sypké organické hnojivá z mletej rohoviny s humínovými kyselinami
 • sypké organické hnojivá z čistej rohoviny
 • sypké organicko-minerálne hnojivá z rohoviny

PRE AKÉ RASTLINY VYRÁBAME VÝŽIVU

 • poľnohospodárske plodiny
 • zeleninu
 • ovocie
 • kvety
 • stromy
 • trávy
 • okrasné dreviny
 • ihličnaté rastliny

KOMU PONÚKAME SVOJU PRODUKCIU

 • Poľnohospodárskym prvovýrobcom
 • Veľkoobchodníkom s hnojivami a poľnohospodárskymi komoditami
 • Malo a veľko-obchodníkom s hnojivami v malospotrebiteľských baleniach