Inovatívna technológia na spracovanie hydinového peria na organické hnojivá
Certifikované organické hnojivá pre ekologické poľnohospodárstvo
Komplexné riešenia pre udržateľný rast a ochranu životného prostredia

Novinky


Havlíčkúv Brod opäť ovládli Zemiakárske dni

Zemiaky a Vysočina patria neodmysliteľne k sebe. Dôkazom sú každoročné Zemiakárske dni.

Oslava tradičnej poľnohospodárskej plodiny prebiehala v dňoch 13-14teho októbra v havlíčskobrodskom kultúrnom dome Ostrov  ako odborný seminár Brambory 2017, ktorý usporiadal  Český bramborářský svaz (ČBS) v spolupráci s Agrárnou komorou ČR a Výskumným ústavom bramborárskym Havlíčkuv Brod už v poradí ako 27. ročník. Okrem výstavy vzoriek odrôd zemiakov v spojení s ich ochutnávkou, sa na mieste taktiež prezentovali firmy spojené s pestovaním a obchodovaním so zemiakmi, a teda aj výrobcovia a distribútori výživových a ochranných prostriedkov  tejto plodiny.

V tomto významnom segmente bola zastúpená aj firma Rokosan s.r.o. prostredníctvom firmy Zymax s.r.o.  pánom inžinierom Zdeňkom Dominikom, ktorý je naším distribútorom.

Seminára sa zúčastnili o.i aj minister  poľnohospodárstva ČR Marián Jurečka, hejtman kraja Vysočina Jiří Běhounek a predseda ČBS – Miloskav Chlan. Podľa vyjadrenia práve pána Chlana, napriek veľmi  dobrým tohtoročným výnosom v kraji Vysočina, výnosy zemiakov v celej ČR (617 tis.ton) zaznamenali oproti minulej sezóne 12 % úbytok v dôsledku poškodenia suchom. Na kompenzácie škôd z MP ČR budú vyčlenené vyše 2 miliárdy českých korún, avšak dôležitým aspektom v prevencii majú byť aj výživa a ochrana rastlín a v rámci toho aj prípravky na báze aminokyselin  tak, ako je to v prípade produktov fy Rokosan.

Zaujímavým a podnetným aj pre naše slovenské podmienky je fakt, že ČBS za podpory MP ČR v tomto roku rozbehol kampaň pod názvom „Brambory – Zdravá zelenina“ s cieľom presvedčiť spotrebiteľov o tom, že tuzemské zemiaky majú porovnateľnú, alebo aj vyššiu kvalitu než dovážané. (ČR v r. 2016 doviezla vyše 200 tis.ton a vyviezla 44 tis. ton zemiakov).

Okrem oficiálnych vystúpení na seminári prebiehali vo foyer aj neformálne stretnutia so zástupcami pestovatelov a šľachtitelov, vedeckými inštitúciami ako aj laickou verejnosťou, ktorých zaujali aminokyselinové hnojivá slovenského výrobcu – spoločnosti Rokosan.

Rokosan Rokosan Rokosan Rokosan