Inovatívna technológia na spracovanie hydinového peria na organické hnojivá
Certifikované organické hnojivá pre ekologické poľnohospodárstvo
Komplexné riešenia pre udržateľný rast a ochranu životného prostredia

Novinky


Dialóg expertov k téme energetické a živinové zhodnotenie bioodpadu

Sme radi, že môžeme byť súčasťou okrúhleho stola o využití odpadov na organické hnojivá na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

United solutions sú tými správnymi nástrojmi na zelenú transformáciu ekonomík a zníženie závislosti od zemného plynu. Využitím všetkého organického odpadu v Európe sme presvedčení, že výrobcovia organických hnojív by mohli uspokojiť požiadavky európskych farmárov a drasticky znížiť vstupy chemických hnojív. Výhody nie sú spojené len so zdravším životným prostredím, ale aj s nižšími nákladmi a stabilnejšími dodávkami hnojív.

Rokosan

 

Linkedin: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7006174312206368769