Inovatívna technológia na spracovanie hydinového peria na organické hnojivá
Certifikované organické hnojivá pre ekologické poľnohospodárstvo
Komplexné riešenia pre udržateľný rast a ochranu životného prostredia

Novinky


Stretnutie s Klubom mladých farmárov II

Firma Rokosan s.r.o  prijala pozvanie na akcie organizované Asociáciou mladých farmárov na Slovensku (ASYF) a zúčastnila sa  v mesiaci február na dvoch podujatiach- vo Veľkom Mederi (10.2) a na Drienici (24.2.).

V prezentáciách  vedených  PhDr. Štefanom Szökem, konateľom firmy Rokosan, zazneli mnohé informácie o firme, produktoch ,ale aj podnety ako začať podnikať, prekonávať prekážky a možno prijať pomocnú ruku – v tomto prípade aj od domáceho producenta kvalitného aminokyselinového organo-minerálneho listového hnojiva pre domácich prvovýrobcov –  takéto vzájomné prepojenia sú skôr či neskôr hnacou silou  slovenského poľnohospodárstva  v dobe súčasnej globalizácie.

Najdôležitejším odkazom pre účastníkov stretnutia bolo,  zo strany producentov tradičnej ekologickej značky Rokosan, načrtnúť aspekty, ktoré v sebe spája produkt Rokohumín a zamerať sa na formovanie ekologického povedomia nastupujúcej generácie farmárov. To, čo spája súčasnú  i budúcu generáciu, je snaha nadviazať na tradície našich predkov a vrátiť život do našich sadov a polí využívajúc moderné postupy a zároveň ruka v ruke ctiť si svoje najväčšie bohatstvo – pôdu.

Rokosan Rokosan Rokosan