Certifikované hnojivá pre ekologické poľnohospodárstvo vhodné na bio pestovanie

Novinky


Pozvánka na konferenciu v Kišineve

Dňa 10. marca 2017 sa v moldavskom Kišineve uskutoční medzinárodná konferencia o spracovaní vedľajších živočíšnych produktov, iniciátorom ktorej je naša spoločnosť Rokosan s.r.o s podporou SlovakAid.

Cieľom konferencie je zvyšiť povedomie o možnostiach spracovania vedľajších živočíšnych produktov vyvinutých spoločnosťou Rokosan s.r.o., ktorá ich spracováva do unikátnych vysokoefektívnych ekologických hnojív.

Ďalším cieľom je nevyhnutnosť poukázať na efektívne využívanie poľnohospodárskej pôdy, zvýšenie kvality a ekologizácie potravín a potravinovej sebestačnosti krajiny.

V súvislosti s propagáciou konferencie, o problematike, ktorej bude konferencia venovaná, rozpráva Ing. Róbert Vysoký v krátkom príspevku na Eko FM Radio Moldova (pre viac informácií navštívte sekciu Médiá).

Rokosan