Inovatívna technológia na spracovanie hydinového peria na organické hnojivá
Certifikované organické hnojivá pre ekologické poľnohospodárstvo
Komplexné riešenia pre udržateľný rast a ochranu životného prostredia

Novinky


Rokosan zapojený do projektu SlovakAid

V súvislosti s realizáciou projektu slovenskej rozvojovej spolupráce sa naša spoločnosť podieľa na implementácii slovenskej rozvojovej pomoci SlovakAid v sektorovej priorite Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo - zavádzanie nových techník a postupov, spracovanie poľnohospodárskych produktov so zameraním na ich marketing a predaj, potravinovú bezpečnosť a ochranu pôdy formou organizovania konferencie, seminárov a výstavy pre inovatívneho poľnohospodára na Ukrajine.

Témou je spracovanie vedľajších živočíšnych produktov a ich následné využitie v klasickom a ekologickom poľnohospodárstve a ochrana životného prostredia a pôdy.

Rokosan Rokosan Rokosan