Inovatívna technológia na spracovanie hydinového peria na organické hnojivá
Certifikované organické hnojivá pre ekologické poľnohospodárstvo
Komplexné riešenia pre udržateľný rast a ochranu životného prostredia

Novinky


ROKOSAN na pracovnej ceste do Etiópie

Koncom mesiaca február sa Bc. Adam Szöke a PhDr. Štefan Szöke zúčastnili konferencie Argus Africa 2018 a rokovali s vládnymi predstaviteľmi Etiópie na možnosti spolúpráce.

Aktívna prezentácia, kreatívne vystupovanie, vyše 30 obchodných jednaní - asi tak by sme mohli charakterizovať našu účasť na konferencii Argus Africa 2018 v Addis Abebe, hlavnom meste vyše 100 miliónovej Etiópie.

Krajina navonok chudobná, vo vnútri však silná a hrdá na svoju minulosť, má obrovský poľnohospodársky potenciál. Charakterizuje to 80% - tná orientácia obyvateľstva na poľnohospodársku produkciu.

Vzhľadom na to, že stav hovädzieho dobytka, oviec, kôz, oviec, hydiny dosahuje cca 100 mil kusov ročne, Etiopia je s množstvom živočíšneho odpadu obrovským potenciálom pre produkciu aminokyselinovych hnojív.

Našu misiu Ekologizácie, sebestatočnosti krajiny vo výrobe bio hnojiv a potravinovej bezpečnosti Etiópie, prijali za svoju minister pôdohospodárstva a rozvoja J.E. Eyasi Alle a minister dobytka a rýb J.E. Fedaku Beyene. a poradcom ministrov Dr. Thomasom Cherenetom .
Zo strany J.E. Jozefa Cibulu, veľvyslaca Slovenskej republiky v Etiópii nám bola poskytnutá maximálna podpora. Oceňujeme hlavne jeho úprimný záujem o realizáciu našich zámerov a každodennú pomoc.

Region Amhara patrí k najúrodnejším a najviac rozvinutejšim v poľnohospodárskej produkcii v rámci federácie. Vyše 30 miliónov kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, 30 miliónov kusov hydiny je pre nás možnosťou etablovať svoje skúsenosti z komplexného výrobného programu.

Generálny riaditeľ Investičného úradu štátu prejavil záujem o spoluprácu.

Je to pre nás zároveň aj výzva, urobiť tento chudobou najviac skušaný región afrického rohu slobodnejším a nezávislejšim na dovoze potravín. Túto tému sa nám podarilo rozvinúť počas neformálneho stretnutia s predsedom Valného Zhromaždenia OSN a ministrom zahraničia Miroslavom Lajčákom, počas jeho oficiálnej návštevy Etiópie.

Pán Wondeeesen Belay nám počas nášho pobytu poskytoval maximálnu pomoc a komfort pri naších, veríme že spoločných budúcich plánov na teritóriu Etiópie.

Závery misie:

  • o ekológii sa už nielen formálne diskutuje, bio hnojivá sa etablovali aj praktickou aplikáciou, medzi farmármi.
  • producenti chemických hnojív sú nútení začať inováciu svojích produktov zmiešavaním s bio hnojivam.
  • naša práca má aj vyšší zmysel - Zdravší a Lepší Svet!

Rokosan Rokosan Rokosan Rokosan Rokosan Rokosan Rokosan Rokosan Rokosan

Rokosan Rokosan Rokosan Rokosan