Inovatívna technológia na spracovanie hydinového peria na organické hnojivá
Certifikované organické hnojivá pre ekologické poľnohospodárstvo
Komplexné riešenia pre udržateľný rast a ochranu životného prostredia

Novinky


Slovakiatech / ROKOSAN, Košice 2018

Medzinárodná odborná konferencia Slovakiatech /www.slovakiatech.sk/, pod garanciou ministerstiev hospodárstva, životného prostredia a práce SR, za účasti  ministrov, štátnych tajomníkov, komunálnych politikov, zastupcov vysokých škôl, vedeckej a podnikateľskej obce, bola zameraná na prezentáciu súčasnych, ale predovšetkým budúcich smart, IT... technológii.

Nilsa Műllera, kreatívneho vizionára, "žijúceho  budúcnosti", naša technológia veľmi zaujala.

Jeho videnie globálneho sveta v roku 2028, bola pre všetkých prítomných,  skutočným zážitkom.

Panelové diskusie , v ktorých figurovali špičky vedeckej a podnikateľskej slovenskej obce, boli zamerané v súlade s programovou náplňou konferencie.

Generálnemu riaditeľovi Slovakiatech, exministrovi hospodárstva SR, Phdr. Jurajovi Miškovovi sa podarilo pripraviť veľmi pútavý dvojdňový program, ktorým tak ocenil širokú vedecko výskumnú bázu východu republiky.

Rokosan