Certifikované hnojivá pre ekologické poľnohospodárstvo vhodné na bio pestovanie

Hnojivá vhodné pre Poľné plodiny


Poľnohospodári dobre vedia, ktoré rastliny pohnojené hnojivami ROKOSAN im prinesú ekonomický profit

 

  • Obilniny
    kukurica, pšenica, jačmeň, ovos, raž
  • Olejniny
    repka olejná, slnečnica, ľan
  • Okopaniny
    zemiaky, cukrová a kŕmna repa