Inovatívna technológia na spracovanie hydinového peria na organické hnojivá
Certifikované organické hnojivá pre ekologické poľnohospodárstvo
Komplexné riešenia pre udržateľný rast a ochranu životného prostredia

Novinky


CLIMAGRO FORUM na EXPO v Dubaji

Rokosan zorganizoval 22. februára podujatie v spolupráci s Vodohospodárstvom, Združením pre obnoviteľné zdroje energie a Ministerstvom pôdohospodárstva SR.
Hlavným cieľom podujatia bolo poskytnúť komplexné riešenia klimatických zmien z hľadiska vodného hospodárstva a výživy pôdy.
Veríme, že spoločné úsilie prinesie riešenia globálnych problémov.

Záznam z podujatia pripravujeme.

 

RokosanRokosanRokosanRokosanRokosanRokosanRokosanRokosan