Inovatívna technológia na spracovanie hydinového peria na organické hnojivá
Certifikované organické hnojivá pre ekologické poľnohospodárstvo
Komplexné riešenia pre udržateľný rast a ochranu životného prostredia

Novinky


ROKOSAN v lesoch ČR

Dňa 16.11. 2016  sa na pôde Výskumního ústavu lesního hospodářství a myslivosti, Praha-Zbraslav,pod záštitou  Ministerstva zemědelství ČR uskutočnilo vzájomné stretnutie vedecko-výskumných pracovníkov z Česka i Slovenska,pracovníkov štátnej správy/Lesy ČR/a výrobcu aminokyselinových orgánominerálnych hnojív – firmy Rokosan,s.r.o. zo Sečoviec/SR/.

Cieľom stretnutia bolo predstaviť  efekt využitia aminokyselinových orgáno-minerálnych hnojív  firmy Rokosan,s.r.o. formou odbornej prezentácie ,vedenej obchodným manažérom fy Marekom Szőkem v spolupráci so zástupcom fy Zymax Ing. Zděnkom Dominikom ,distribútorom výrobkov Rokosan pre český trh .

Do odbornej diskusie sa svojím príspevkami zapojila Ing.Anna Túčeková,PhD.,z Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného centra /NLC - LVÚ/Odbor produkcie a pestovania lesa  -Zvolen, ktorá zo svojích vlastných skúsenosí rozvinula pozitívne vlastnosti produktov fy Rokosan. A to hlavne pri výsadbe a zalesňovaní smrečín v oblasti Kysúc /r.2007-10/,ako aj aplikácii na týchto ihličnatých kultúrach v juvenálnom štádiu.   Rovnako so svojími skúsenosťami a doporučeniami sa vo svojom vystúpení podelil riaditel Lesnej ochranárskej služby /LOS/,NLC-LVÚ Zvolen  so sídlom v Banskej Štiavnici Ing. Andrej Kunca,PhD., s dôrazom  na bioinsekticídny aspekt Rokohumínu kvapalného,ktorý je v súčasnosti, vzhľadom na jeho vzácne zloženie, naďalej skúmaný v podmienkach praktického výskumu.

Na záver možno len dodať, že účastníci stretnutia vyjadrili spoločné presvedčenie, že produkty fy Rokosan majú potenciál nájst si svoje uplatnenie aj v lesoch Českej republiky a k tomu majú aj smerovať následné spoločné kroky.

 

Rokosan Rokosan Rokosan