Inovatívna technológia na spracovanie hydinového peria na organické hnojivá
Certifikované organické hnojivá pre ekologické poľnohospodárstvo
Komplexné riešenia pre udržateľný rast a ochranu životného prostredia

Novinky


Slovensko - čínske obchodné fórum 2018

V ostatnom čase je možné pozorovať, že Čína sa vybrala do Európy.

Čína sem preniká roznými kanálmi – z nich sú najzreteľnejšie projekt novej Hodvábnej cesty a projekt  vrámci  iniciatívy Čína + 16 stredo-východoeurópskych krajín , prípadne sú to rôzne provinčné a celočínske spoločenské organizácie pod krídlami príslušného ministerstva.

Dňa  17.apríla 2018 sa v Bratislave v priestoroch  Kongresovej sály Ministerstva  zahraničných vecí a európskych záležitostí  uskutočnilo  Slovensko – čínske obchodné fórum 2018. Čínsku stranu na tomto podujatí zastupovala delegácia podnikateľských subjektov, ktoré združuje  čínska národná organizácia pod vedením Ministerstva zahraničných vecí ČĽR, Council for Promoting South-South Cooperation /CPSSC/ z Pekingu. Jej predseda, pán LU Xinhua priviedol  zástupcov bankového sektora, priemyslu i poľnohospodárstva – celkove to bolo 19 firiem, z ktorých viaceré sú veľkými výrobno-obchodnými konglomerátmi. Vrámci B2B rokovaní sa oproti ním posadilo vyše 60 slovenských firiem s tomu zodpovedajúci predmetom podnikania – medzi nimi si svoje miesto našla aj firma Rokosan,s.r.o.

Priame rokovania boli ťažiskovým bodom fóra. Všeobecné posolstvo  vyplynulo z príhovorov zástupcov zúčastnených organizácií / SOPK- predseda  pán Peter Mihók, MZVaEZ- pán Dušan Matulay veľvyslanec  ČĽR  v SR –J.E. pán Lin Lin a spočívalo najmä v reálnej perspektíve zvýšenia vzájomného obchodu, najmä zo strany slovenských firiem.

Je treba zdôrazniť, že firma Rokosan ,s.r.o. a jej aktivity na území ČĽR trvajú už od roku 2003, kedy sme započali s procesom certifikácie. Úspešne sme v ČĽR získali patent na našu technológiu v roku 2013. Inovatívna bezodpadová technológia spracovania živočíšneho odpadu do podoby aminokyselinových hnojív najvyššej kvality bola aj dôvodom, prečo spomedzi 100 tisíc uchádzačov bola práve naša firma v roku 2017 vybraná medzi 43 európskych  firiem na misii EU Gateway China –Clean Technologies/Čisté technolgie/ ako jediná zo Slovenska.

Spomenutý fakt oslovil aj dalšie čínske firmy nadrámec B2B rokovaní  a aj to je dôkaz, že o produkty firmy Rokosan  má záujem aj taká obchodná veľmoc, akou ČĽR určite v súčasnosti je.

Rokosan Rokosan Rokosan

Rokosan