Inovatívna technológia na spracovanie hydinového peria na organické hnojivá
Certifikované organické hnojivá pre ekologické poľnohospodárstvo
Komplexné riešenia pre udržateľný rast a ochranu životného prostredia

ROKOAKTÍV – stimulačná pomocná látka


ROKOAKTÍV - stimulačná pomocná látka na organickom základe pôsobiaca ako aktivátor klíčenia so stimulačným účinkom na zakoreňovanie a počiatočnú fázu rastu rastlín. ROKOAKTÍV zabraňuje negatívnemu vplyvu moridla, zvyšuje percentuálnu klíčivosť semien a zabezpečuje lepší štart v počiatočnej fáze rastu vplyvom lepšieho rozvoja koreňovej sústavy.

Rokosan

Rokoaktiv sa vo veľkej miere s obľubou používa ako zakoreňovač odrezkov alebo mladých priesad a ako regeneračný prípravok poškodených koreňov väčších rastlín alebo drevín. Unikátne zloženie Rokoaktívu svojím stimulačným účinkom prispieva k tvorbe a rastu koreňového systému rastlín.
 

Rokosan

VÝHODY

 • stimuluje rast a vývoj rastlín
 • vracia namorené osivo do pôvodného, fyziologicky aktívneho stavu
 • vplyvom viacerých súčastí ROKOAKTÍV-u dochádza k intenzívnej tvorbe a rozvoju koreňového systému a tým i k intenzívnejšiemu príjmu živín (makro- a mikroelementy) a vody, porast sa vďaka tomu optimálne pripraví na prezimovanie v prípade ozimín. Pri jarinách sa preukáže lepším štartom a odolnosťou.
 • výborná kondícia porastu napomáha čeliť i menej priaznivým podmienkam

 

ÚČINOK ROKOAKTÍVU PRI MORENÍ SEMIEN

 • Podporuje tvorbu jemných koreňových vlásočníc. V dôsledku toho zvyšuje využitie vlahy a výživy.
 • Stimuluje rast a výnos. Zvlášť podporuje tok metabolitov  do semien a plodov.
 • Zväčšuje veľkosť semien. Zvlášť pri dobrej zásobe živín.
 • Priaznivo ovplyvňuje obsah N v zrne potravinárskej pšenice.
 • Zvyšuje energiu klíčenia a výrazne ovplyvňuje rýchlosť a kvalitu klíčenia.
 • Umožňuje vyrovnané vzídenie porastov a zvyšuje fotosyntézu klíčiacich rastlín.

 

ÚČINOK ROKOAKTÍVU V PODMIENKACH OVOCINÁROV, VINÁROV, PESTOVATEĽOV DEKORATÍVNYCH DREVÍN A KVETOV

 • lepšia ujatosť drevín
 • lepšia kondícia porastu
 • rýchlejší nástup fázy úrodnosti ovocných drevín a viniča
 • u kvetov a dekoratívnych drevín
 • rýchla regenerácia koreňového systému a nadzemnej časti rastlín

 

ZLOŽENIE

Rokosan


APLIKÁCIA ROKOAKTIVU NA SEMENÁ

ROKOAKTÍV je určený na morenie obilnín pri použití štandardných moriacich látok používaných za účelom aplikácie. Pred dávkovaním ROKOAKTÍV dôkladne premiešať.

Aplikačná dávka je prídavok 5 litrov ROKOAKTÍVU-u k moridlu určenému na namorenie 1 tony osiva. Po dokonalej homogenizácii suspenzie moridla a ROKOAKTÍVu je možná aplikácia na bežnom zariadení určenom k moreniu osiva. Je potrebné zabezpečiť rovnomerné namorenie osiva, pre čo najlepší účinok prípravkov.

APLIKÁCIA ROKOAKTIVU NA ODREZKY A KORENE

Pred výsadbou namočíme korene do roztoku Rokoaktívu s vodou v pomere 1:10 na 12 hod. Zvyšok Rokoaktívu použijeme na zálievku pre dodatočné hnojenie ku koreňom už vysadených stromov a výpestkov viniča aplikujeme pomocou podryváka alebo hydrovrtáka.

 

VÝSLEDKY

Rokosan


BALENIA
Rokosan

KATALÓG PRODUKTOV

Rokosan