Certifikované hnojivá pre ekologické poľnohospodárstvo vhodné na bio pestovanie

ROKOLAN - kvapalné organicko-minerálne hnojivo určené na zapracovanie do pôdy hnojovicovou cisternou


Rokolan je základné hnojivo na organickom základe určené pre koreňovú výživu poľnohospodárskych plodín. Svojím účinkom zabezpečuje lepší štart v počiatočnej fáze rastu vplyvom lepšieho rozvoja koreňovej sústavy a štartovacej dávke živín s vysokým obsahom amínokyselín.

Rokosan

Účinok Rokolanu spočíva v mixe osemnástich druhov amínokyselín, rôznych druhov peptidov, pomocných látok a živín potrebných pre účel aplikácie. Obsahuje organický dusík z kuracieho peria. Cieľom Rokolanu je podporiť rast rastlín, posilniť odolnosť rastlín voči škodcom, chorobám a stresovým podmienkam. Amínokyseliny v hnojive jednak priamo vyživujú rastliny a súčasne poskytujú výživu mikroorganizmom, čím aktivujú pôdnu mikroflóru a následne mineralizačné procesy. Rokolan účelne podporuje efektívne využite živín nachádzajúcich sa v pôde a tým znižuje nároky rastlín na množstvo použitých hnojív.

V dôsledku používania priemyselných hnojív, vodnej a veternej erózií dochádza k degradácií pôdy, to znamená zníženie obsahu humusových látok, obmedzenie tvorby mikrobiálnej biomasy a neprirodzené zníženie biologickej aktivity v pôde. Rokolan je cesta ako vylepšiť kvalitatívne vlastnosti pôdy a zvýšiť množstvo mikroorganizmov v pôde – zvýšiť humus v pôde.

Po aplikácií Rokolanu do pôdy a následne aktiváciou mikroflóry, ktorá uvoľňuje viazané živiny v pôde, mali rastliny zabezpečený prísun inak neprijateľných živín. Po ukončení pokusov sa na základe rozborov obsah prístupných živín v pôde prakticky nemenil. Koľko si rastlina odčerpala, toľko mikroorganizmy doplnili. Aj po odčerpaní živín rastlinami zostala dobrá až veľmi dobrá zásoba týchto živín v pôde. Pri pokuse kukurici siatej a slnečnici ročnej sa najvyššie úrody dosahovali pri technológiách s aktivačným prípravkom Rokoaktív, aplikáciou Rokolanu pred sejbou a listovou aplikáciou Rokohumín. Rokoaktív pôsobí ako podpora klíčenia semien a počiatočnej fázy rastu. Rokolan zase pôsobí ako podpora mikroflóry v pôde, ktorá sprístupňuje živiny v pôde. Rokohumín zase priamo podporuje, zásobuje rastlinu  potrebnými živinami.

 

Prečo používať ROKOLAN?

  • Aktivuje pôdnu mikroflóru a mineralizačné procesy
  • Zlepšuje pôdnu štruktúru
  • Zlepšuje využitie vlahy
  • Obsahuje aminokyseliny a dusík v organickej forme

 

Zloženie

Rokosan

Aplikácia

Dávkovanie Rokolanu je 30 až 50 litrov na hektár. Aplikácia pri sejbe, alebo plečkovaní do medziriadkov vhodným aplikačným zariadením. Pri obohacovaní digestátu aplikačnou dávkou hnojiva je možná aplikácia hnojovicovou cisternou. Riedenie hnojiva prispôsobiť technickým možnostiam aplikačného zariadenia (možnosti rovnomerného dávkovania).

 

Katalóg produktov

 

Rokosan