Inovatívna technológia na spracovanie hydinového peria na organické hnojivá
Certifikované organické hnojivá pre ekologické poľnohospodárstvo
Komplexné riešenia pre udržateľný rast a ochranu životného prostredia

ROKOLAN - kvapalné organicko-minerálne hnojivo určené na zapracovanie do pôdy hnojovicovou cisternou


Rokolan je základné hnojivo na organickom základe určené pre koreňovú výživu poľnohospodárskych plodín. Svojím účinkom zabezpečuje lepší štart v počiatočnej fáze rastu vplyvom lepšieho rozvoja koreňovej sústavy a štartovacej dávke živín s vysokým obsahom amínokyselín.

Rokosan

Účinok Rokolanu spočíva v mixe osemnástich druhov amínokyselín, rôznych druhov peptidov, pomocných látok a živín potrebných pre účel aplikácie. Obsahuje organický dusík z kuracieho peria. Cieľom Rokolanu je podporiť rast rastlín, posilniť odolnosť rastlín voči škodcom, chorobám a stresovým podmienkam. Amínokyseliny v hnojive jednak priamo vyživujú rastliny a súčasne poskytujú výživu mikroorganizmom, čím aktivujú pôdnu mikroflóru a následne mineralizačné procesy. Rokolan účelne podporuje efektívne využite živín nachádzajúcich sa v pôde a tým znižuje nároky rastlín na množstvo použitých hnojív.

V dôsledku používania priemyselných hnojív, vodnej a veternej erózií dochádza k degradácií pôdy, to znamená zníženie obsahu humusových látok, obmedzenie tvorby mikrobiálnej biomasy a neprirodzené zníženie biologickej aktivity v pôde. Rokolan je cesta ako vylepšiť kvalitatívne vlastnosti pôdy a zvýšiť množstvo mikroorganizmov v pôde – zvýšiť humus v pôde.

Po aplikácií Rokolanu do pôdy a následne aktiváciou mikroflóry, ktorá uvoľňuje viazané živiny v pôde, mali rastliny zabezpečený prísun inak neprijateľných živín. Po ukončení pokusov sa na základe rozborov obsah prístupných živín v pôde prakticky nemenil. Koľko si rastlina odčerpala, toľko mikroorganizmy doplnili. Aj po odčerpaní živín rastlinami zostala dobrá až veľmi dobrá zásoba týchto živín v pôde. Pri pokuse kukurici siatej a slnečnici ročnej sa najvyššie úrody dosahovali pri technológiách s aktivačným prípravkom Rokoaktív, aplikáciou Rokolanu pred sejbou a listovou aplikáciou Rokohumín. Rokoaktív pôsobí ako podpora klíčenia semien a počiatočnej fázy rastu. Rokolan zase pôsobí ako podpora mikroflóry v pôde, ktorá sprístupňuje živiny v pôde. Rokohumín zase priamo podporuje, zásobuje rastlinu  potrebnými živinami.

Rokosan

ÚČINKY

 • Aktivuje pôdnu mikroflóru tým, že poskytuje dostatok živín pre pôdne mikroorganizmy a tým priamo prispieva k výraznému zvýšeniu ich celkovej abundancie a k revitalizácii a regenerácii pôdy.
 • Nepriamo pomáha sprístupniť živiny v pôde tým, že zvyšuje počet mikroorganizmov v pôde, katalyzuje ich procesy v pôde a tým sprístupňuje viac živín koreňovému systému rastlín
 • Znižuje nároky rastlín na množstvo použitého minerálneho hnojiva
 • Pomáha rozkladať stráviteľné zvyšky po výseve zvýšením aktivity mikroorganizmov
 • Autorizované v ekologickom poľnohospodárstve v SR
   

PREČO POUŽIVAŤ ROKOLAN?

 • Aktivuje pôdnu mikroflóru a mineralizačné procesy
 • Zlepšuje pôdnu štruktúru
 • Zlepšuje využitie vlahy
 • Účinok Rokolanu je založený na mixe osemnástich druhov aminokyselín, rôznych druhov peptidov, pomocných látok a živín potrebných pre účel aplikácie. Obsahuje organický dusík z kuracieho peria.      
 • Hlavným zameraním Rokolanu je podpora rastu rastlín, posilnenie odolnosti rastlín voči škodcom, chorobám a stresovým podmienkam.

 

ZLOŽENIE

Rokosan

APLIKÁCIA

Dávkovanie Rokolanu je 30 až 50 litrov na hektár. Aplikácia pri sejbe, alebo plečkovaní do medziriadkov vhodným aplikačným zariadením. Pri obohacovaní digestátu aplikačnou dávkou hnojiva je možná aplikácia hnojovicovou cisternou. Riedenie hnojiva prispôsobiť technickým možnostiam aplikačného zariadenia (možnosti rovnomerného dávkovania).


 

BALENIA

Rokosan

VÝSLEDKY TESTOV

 

KATALÓG PRODUKTOV

 

Rokosan