Inovatívna technológia na spracovanie hydinového peria na organické hnojivá
Certifikované organické hnojivá pre ekologické poľnohospodárstvo
Komplexné riešenia pre udržatelný rast a ochranu životného prostredia

Profil spoločnosti


KTO SME / NAŠE AKTIVITY

Rokosan

Produkcia amino-kyselinovych organickych hnojiv spracovanim organickeho odpadu

 • Kapacita 10 000 t/rok
 • ASPEK, ocenenie Ministerstva životného prostredia, 3. Miesto
 • Ocenenie CIDIC za inovatívne technológie v roku 2016
 • Technológia Rokosan vybraná ako jedna z top 30 high-tech technológií v roku 2011 a 2017 v EÚ,
 • Získaný americký patent v roku 2013, čínsky patent v roku 2015 a ruský patent v roku 2019
Rokosan

Priemyselný park Trebišov

 • Rozloha 10 ha
 • www.ip-trebisov.sk/opis_priemyselneho_parku.html
Rokosan

Fotovoltaické solárne elektrárne

 • Celkový výkon 4,5 MW
 • www.rokosan.sk/fve/sk/

 

Spoločnosť Rokosan má viac ako 25 ročnú históriu úspechov na trhu. ROKOSAN má tri hlavné divízie zamerané na výrobu organických a organo-minerálnych hnojív, prenájom priemyselných a obchodných priestorov a výrobu energie z obnoviteľných zdrojov vo forme fotovoltaických solárnych elektrárni s celkovým výkonom 4,5 MW. Všetky naše aktivity a projekty sú v harmónii s ochranou životného prostredia a v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja a obchodu.

Navyše, v prípade divízie hnojív, sme vyvinuli vlastnú a jedinečnú technológiu, ktorá získala patent v USA v roku 2013, v Čínskej ľudovej republike v roku 2015 a rovnako aj v Ruskej federácii v roku 2019 a na Ukrajine v roku 2020.

ROKOSAN bol ocenený niekoľkými národnými a medzinárodnými inštitúciami za technické inovácie, alebo bol vybraný v programe Gateway ako jeden z TOP 30 high-tech technológií v rámci EÚ v rokoch 2011 a 2017. V roku 2013 bola spoločnosť ROKOSAN ako jediná spoločnosť z V4 regiónu vybraná veľvyslanectvom USA na účasť na globálnom samite pre investície do Washingtonu. V roku 2015 sme rovnako získali ocenenie Spoľahlivý výrobný podnik, kde tieto kritériá spĺňa len 5,6% zo všetkých atívnych podnikov v priemyselnej výrobe. V roku 2016 sme boli ocenení organizáciou CIDIC ako jedna z top 3 inovatívnych technológii na Slovensku.

Náš prístup k udržateľnému podnikaniu v spojení s najvyššími štandardmi a našou unikátnou technológiou nám pomáha vytvárať krajší a zdravší svet.

DIVÍZIA HNOJIVÁ

 • Sme slovenský výrobca komplexnej výživy pre rôzne druhy a typy rastlín s vyše 25 ročnou tradíciou
 • Naše výrobky sú certifikované pre použitie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe ako BIO hnojivo
 • Predávame a distribuujeme rastlinnú výživu do veľko a malo obchodov na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Chorvártsku, Srbsku, Taliansku
 • Aktivity okrem domáceho trhu intenzívne smerujeme na trhy okolitých štátov kde dodávame vybrané druhy produktov, prípadne v spolupráci s potenciálnymi obchodnými partnermi testujeme vybrané druhy hnojív formou prevádzkových pokusov

ČO ROBÍME

 • Venujeme sa komplexnému zhodnocovaniu vybraných druhov produktov živočíšnej druhovýroby, ktoré spracovávame do podoby organických a organicko-minerálnych hnojív
 • Suroviny ktoré používame na výrobu hnojív bohatým zdrojom živín v prirodzenej forme s možnosťou využitia pri pestovaní zeleniny a ovocia, pestovaní poľných agro-plodín a možnosťou využitia v lesnom hospodárstve
 • Základné produkty vyrobené spracovaním organických surovín sú v procese výroby ďalej obohacované o minerály a stopové prvky podľa potreby jednotlivých odvetví v ktorých sú hnojivá využívané
 • Vyrábame tekutý keratín pre veľko a malo producentov hnojív
 • Vykonávame ozdravné opatrenia a ošetrenie lesov a lesných porastov pre štátny a neštátny sektor
 • Kvalitu našich hnojív a výsledky ich použitia pri pestovaní jednotlivých plodín pravidelne testuje a formou maloparcelových pokusov vyhodnocuje Ústredný Kontrolný a Skúšobný Ústav Poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP) a Centrum Výskumu Rastlinnej Výroby v Piešťanoch (CVRV)
 • V rámci ekologizácie a trvalo udržateľného rozvoja lesného hospodárstva spolupracujeme na vybraných projektoch s Národným lesníckym centrom vo Zvolene (NLC), Technickou Univerzitou vo Zvolene - Arborétum Borová Hora a pestovateľmi jednotlivých odštepných závodov Lesov Slovenskej republiky. Medzi naše najvýznamnejšie aktivity v oblasti lesného Hospodárstva patrí projekt Revitalizácie lesov kde v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene (NLC) realizujeme hnojenie ihličnatých drevín hnojivom Rokohumin formou leteckého postreku. Vďaka tomuto projektu sme od roku 2004 pomohli pri obnove a ozdravení lesných porastov na výmere viac ako 10 tisíc hektárov.

 

KOMU POMÁHAME

 • poľnohospodárom
 • lesníkom
 • záhradkárom
 • ovocinárom
 • vinárom
 • farmárom
 • samostatne hospodáriacim roľníkom
 • drobným pestovateľom
 • kvetinárom
 • majiteľom lesných a ovocných škôlok

ČO VYRÁBAME

 • kvapalné organicko-minerálne hnojivá s humínovými kyselinami a aminokyselinami
 • kvapalné organicko-minerálne hnojivá
 • sypké organické hnojivá z mletej rohoviny s humínovými kyselinami
 • sypké organické hnojivá z čistej rohoviny
 • sypké organicko-minerálne hnojivá z rohoviny

PRE AKÉ RASTLINY VYRÁBAME VÝŽIVU

 • poľnohospodárske plodiny
 • zeleninu
 • ovocie
 • kvety
 • stromy
 • trávy
 • okrasné dreviny
 • ihličnaté rastliny

KOMU PONÚKAME SVOJU PRODUKCIU

 • Poľnohospodárskym prvovýrobcom
 • Veľkoobchodníkom s hnojivami a poľnohospodárskymi komoditami
 • Malo a veľko-obchodníkom s hnojivami v malospotrebiteľských baleniach

 

Plánovaná nová výrobná hala