Certifikované hnojivá pre ekologické poľnohospodárstvo vhodné na bio pestovanie

Všeobecné vyhlásenieTáto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti ROKOSAN s.r.o.(ďalej len "ROKOSAN"). Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Spoločnosť ROKOSAN zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.ROKOSAN si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.


Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom ROKOSANu alebo tretích strán zmluvne viazaných s ROKOSANom. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom ROKOSANu.


Všetky osobné údaje získava ROKOSAN od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získal (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.