Inovatívna technológia na spracovanie hydinového peria na organické hnojivá
Certifikované organické hnojivá pre ekologické poľnohospodárstvo
Komplexné riešenia pre udržateľný rast a ochranu životného prostredia

Všeobecné vyhlásenieTáto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti ROKOSAN s.r.o.(ďalej len "ROKOSAN"). Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Spoločnosť ROKOSAN zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.ROKOSAN si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.


Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom ROKOSANu alebo tretích strán zmluvne viazaných s ROKOSANom. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom ROKOSANu.


Všetky osobné údaje získava ROKOSAN od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získal (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.