Certifikované hnojivá pre ekologické poľnohospodárstvo vhodné na bio pestovanie

Multifunkčné hnojivá nového milénia

Naše produkty

Certifikované hnojivá pre ekologické poľnohospodárstvo vhodné na bio pestovanie

ROKOSAN na pracovnej ceste v Mexiku

V dňoch 24-30. apríla sa zástupcovia spoločnosti ROKOSAN PhDr.Š.Szöke a A.Szöke a zástupcovia spoločnosti ABONO CLUB Dmitriy Kosatiy a Juan Parras zúčastnili pracovnej cesty na území Mexika.

ROKOSAN na obchodnej misii EU GATEWAY ČÍNA – ČISTÉ TECHNOLÓGIE

V dňoch 20-24.marca sa zástupcovia ROKOSANu PhDr.Š.Szöke, A.Szöke a M.Ilelah, MA zúčastnili obchodnej misie v Pekingu.