Certifikované hnojivá pre ekologické poľnohospodárstvo vhodné na bio pestovanie

Multifunkčné hnojivá nového milénia

Naše produkty

Certifikované hnojivá pre ekologické poľnohospodárstvo vhodné na bio pestovanie

Rokosan na pracovnej ceste do Panamy a Kolumbie

Predstavitelia spoločnosti PhDr. Štefan Szöke a Bc. Adam Szöke sa v dňoch 1.-10. septembra 2017 zúčastnili na pracovnej ceste v Paname a Kolumbií.

ROKOSAN na pracovnej ceste v Mexiku

V dňoch 24-30. apríla sa zástupcovia spoločnosti ROKOSAN PhDr.Š.Szöke a A.Szöke a zástupcovia spoločnosti ABONO CLUB Dmitriy Kosatiy a Juan Parras zúčastnili pracovnej cesty na území Mexika.