Certifikované hnojivá pre ekologické poľnohospodárstvo vhodné na bio pestovanie

Multifunkčné hnojivá nového milénia

Naše produkty

Certifikované hnojivá pre ekologické poľnohospodárstvo vhodné na bio pestovanie

ROKOSAN na zasadnutí Asociácie mladých farmárov na Slovensku

V dňoch 10. a 11.2. 2017 sa vo Veľkom Mederi konalo zasadnutie ASYF - Asociácie mladých farmárov na Slovensku za účasti spoločnosti ROKOSAN.

ROKOSAN na škôlkárskych dňoch vo Vysočine

V dňoch 6-8.2. sa konala už tradičná akcia Svazu školkařů ČR- Školkařské dny 2017 vo Vysočine, ktorá prilákala širokú odbornú verejnosť z ČR, ale aj z okolitých štátov strednej a východnej Európy.