Novinky


Memorandum o spolupráci s miestnou vládou provincie Kiambu v Keni

Delegácia zástupcov ROKOSANu, PhDr. Štefan Szöke a Adam Szöke, úspešne zavŕšila pracovnú cestu do Kene podpisom Memoranda o spolupráci s miestnou vládou provincie Kiambu, na čele s guvernérom, J.E. Ferdinardom Waititu Babayaom.

Slovakiatech / ROKOSAN, Košice 2018

Medzinárodná odborná konferencia Slovakiatech /www.slovakiatech.sk/, pod garanciou ministerstiev hospodárstva, životného prostredia a práce SR, za účasti  ministrov, štátnych tajomníkov, komunálnych politikov, zastupcov vysokých škôl, vedeckej a podnikateľskej obce, bola...