Novinky


ROKOHUMIN smeruje do Kolumbie

Začiatkom novembra sme úspešne odoslali prvý kontajner nášho kvapalného hnojiva ROKOHUMÍN nášmu partnerovi ROKOSAN KOLUMBIA.

Stretnutie s honorárnymi konzulmi

Stretnutie s honorárnymi konzulmi 22.10. 2018 na MZV v Ba,  organizované SARIOm a 24.10. 2018 v Gbeľanoch, ktoré organizovala SOPK  v Žiline. Prezentáciu žilinského kraja otvorila županka Erika Jurínová.